Fisken


Nivå Fisken är det femte steget i simlinjen. På denna nivå utvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer.


Undervisningen sker så väl i grund som djup bassäng. Barnen tränar ryggsim, crawl och bröstsim. Ett fjärde simsätt introduceras: fjärilsim, detta sker genom att träna på fjärilskickar. All undervisning utgår från den grunda bassängen där teknik och lek praktiseras. På djupt vatten tränas uthållighet och stor fokus läggs vid att bibehålla tekniken på samtliga simsätt. Utöver att simma på djupt vatten får barnen träna på utskjut från kant, flyta samt dyka.


Simmärket Silverfisken och Guldfisken är målet för denna grupp Barnen får även prova på att ta simmärket Järnmärket.


När samtliga mål är uppfyllda och ansvarig instruktör anser att barnet är redo, kommer en plats på nästa nivå att erbjudas till nästa termin.


Rekommenderad ålder: Från ca 5 år


Förkunskaper:    Genomgått kursen Pingvinen fortsättning, alternativt kan simma minst 10 meter på djupt vatten såväl på rygg som mage


Delmål:               Utskjut i pilen


                           Dyka från kant i djup bassäng


                           10 meter crawl med "rätt" andning


                           Simma 25 meter ryggsim


                           Simma 100 meter valfritt simsätt


Slutmål:              Järnmärket + 200 meter valfritt på djupt vatten med god simteknik


Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Klippans Simsällskap, 02/10 07:55 
Klippans Simsällskap, 25/09 09:07 
Klippans Simsällskap, 21/09 06:37 
Klippans Simsällskap, 25/08 06:48 
Klippans Simsällskap, 30/07 08:57 
Klippans Simsällskap, 27/07 09:21