Pingvinen


Nivå Pingvinen fortsättning är fjärde steget i simlinjen.

På denna nivå vidareutvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen.


Övningar baserat på ryggsim (ryggcrawl), crawl och bröstsim utövas på så väl grunt som djupt vatten, där den största delen av undervisningen sker på grunt vatten. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och ett steg i att lära sig ”känna vattnet”. Barnen tränar vidare på att flyta, hämta ringar på botten och får prova på att dyka.


När samtliga mål är uppfyllda och ansvarig instruktör anser att barnet är redo, kommer en plats på nästa nivå att erbjudas till nästa termin.


Simmärket Guldpingvinen är målet för gruppen.


Rekommenderad ålder:  Från 4 år


Förkunskaper:    Genomgått kursen Pingvinen nybörjare, alternativt kan simma


                           minst 10 meter på grunt vatten.


Delmål:              Flyta minst 10 sekunder, djupt vatten


                           Dyka från kant med hjälp av instruktör, djupt vatten


                           Simma minst 10 meter benspark på mage & rygg, djupt vatten


Slutmål:             Simma 10 meter valfritt simsätt i magläge, djupt vatten


                           Simma 10 meter valfritt simsätt i ryggläge, djupt vatten


Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Klippans Simsällskap, 02/10 07:55 
Klippans Simsällskap, 25/09 09:07 
Klippans Simsällskap, 21/09 06:37 
Klippans Simsällskap, 25/08 06:48 
Klippans Simsällskap, 30/07 08:57 
Klippans Simsällskap, 27/07 09:21